Çocuk Alerji Kliniği

Alerjinin Çözüm Adresi

Previous ◁ | ▷ Next

Anasayfa

Sigara ve Çocuklar


Çocuklar sigara ile sıklıkla pasif olarak karşılaşır. Çok az çocuk ise maalesef düzenli sigara içicisidir. Yani sigara içen bir erişkinin, sıklıkla anne-babanın, içtiği sigara dumanı çocuğun bulunduğu ortamda soluduğu havaya karışarak onu etkiler. Modern yaşam tarzı çocukların daha çok ve daha uzun süre kapalı ortamlarda yaşamalarına yol açtığı için sigara dumanının çocuklar üzerindeki zararlı etkileri daha da artmaktadır. Ülkemizde çocukların en az % 60’ ı sigara içen bir yetişkinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalmaktadır. Bu zararlar çocuk doğmadan önce başlamaktadır. Sigara içen yada etrafında sigara içildiği için pasif olarak sigara dumanına maruz kalan anne adayı gebenin karnındaki cenin (fetüs) de sigaranın zararlı etkisine maruz kalmaktadır. Bu nedenle sigaranın çocuklar üzerindeki zararlı etkisi henüz doğmadan başlamaktadır. Bu zararlı etkiler sigara dumanında bulunan 40 tanesinden fazlası kanserojen 4000’ in üzerinde farklı kimyasal madde ile oluşmaktadır. Bu zararların en önemlisi ve ağırı da çocuğun doğduktan sonra gelişmesinin devam ettiği akciğer ve diğer solunum yolu organlarında olmaktadır. Bu gün çocukluk çağının en sık ve kronik hastalığı olan astım için, kesinliği şüphe götürmeden kanıtlanmış en önemli nedeni bir çocuğun sigara dumanına maruz kalmasıdır. Sigaranın bir çocuğun sağlığı için ne kadar büyük bir felaket olduğu aşağıda başlıklar halinde anlatılmıştır. 

Hamilelik ve Fetüse  Etkileri
Annenin içtiği veya annenin çevresinde içilen sigaradan alınan zararlı maddeler plasenta aracılığı ile fetüse (cenin) geçer. Bu fetüsün küçük doğmasına, akciğer gelişimini engellenmesine, kalp-damar yapılarının damar sertliğine eğilimli olmasına neden olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemlerinde istenmeyen değişiklikler olur. Mesela bu bebekler astıma ve alerjik hastalığa daha eğilimli doğarlar. Ayrıca annede hamilelik ile ilgili olarak yaşanabilecek komplikasyonları arttırır.

Yenidoğan Bebeklere Etkileri
Sigaraya maruz kalan annelerin bebekleri daha küçük doğarlar. Bu gerilik bebeklerin akranlarına göre daha yavaş büyümesine de neden olabilir. Bu annelerin daha az sütü olur. Bu bebeklerde anin bebek ölümleri sigaraya maruz kalmayan bebeklere göre daha sık görülür. 
Sigara içen annelerin sütü daha az olur. Ayrıca sigara dumanına maruz kalan bebeklede “ani bebek ölüm sendromu” daha sık görülür. 

Akciğer ve Solunum Yolları

Sigara ve dumanına maruz kalma sonucu en sık ve önemli zararlanma akciğer ve solunum yollarında olur. Sigara dumanı bronşlar başta olmak üzere tüm hava yolundaki hücrelerin çalışması engeller. Bu hücrelerin üzerindeki koruyucu tüysü çıkıntıların çalışmasını engeller. Salgıları arttırır. Sigara dumanına maruz kalma çocuklarda astım gelişim sıklığını arttıran kanıtlanmış bir nedendir. Ayrıca astımı olan çocuklarda hastalık ağırlığını arttırır. Tedavi altındaki çocuklarda astım ilaçlarının etkisini azaltır. Astımlı çocukların iyileşmiş iken tekrar bulgularının çıkmasına ve daha sık hastaneye başvurmalarına neden olur. Astımlı bir çocuğun sigara dumanına maruziyeti engellenmediği sürece iyeleşmesi beklenmemelidir. 
Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda kronik öksürük daha sık görülür. Bunun nedeni solunum yollarındaki oluşan enfeksiyonların iyileşmesindeki gecikme ve sigara dumanının yaptığı irritasyondur. 
Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda nezle, sinüzit, bronşit, bronşiolit daha sık görülür. Zatürre sıklığı sigara dumanına maruz kalmayanlara göre hem daha sık hem daha ağırdır. Eğer çocuğun bronşiketazi, kistik fibrozis ve benzeri bir solunum yolu hastalığı varsa bu hastalığa ait problemlerin artmasına, ağırlaşmasına ve daha çok hastaneye başvurmasına neden olur. 

Orta Kulak Enfeskiyonları 
Sigara dumanına maruz kalmak çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülür.  Ayrıca iltihap süresini de uzatır.  Solunan duman burun boşluğunu orta kulağa bağlayan östaki borusunu tahriş eder. Bu orta kulaktaki basıncın artması sonucu ağrı, sıvı birikimi ve tekrar enfeksiyona yol açar. Ayrıca uzun süreli burun tıkanıklığı yapmaları bir başka orta kulak enfeksiyonu nedenidir. Kulak enfeksiyonları çocuk işitme kayıplarının en sık sebebidir. 

Yemek Borusu Mide Barsak Sistemi 
Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda özelikle etkinin ilk görüleceği ağız, boğaz başta olmak üzere yemek borusu fonksiyon bozuklukları görülebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu çocuklarda gastro-özafageal reflü hastalığının (mideden yemek borusuna kaçış) daha sık olduğunu göstermiştir. Aynı şeklide ağız ve boğaz mukozasına yapışarak yutulan sigara partiküllerinin mide ve barsaklarda çeşitli fonksiyon bozuklukları yapması olasıdır. 

Davranışsal Problemler

Sigara içen annelerin bebeklerinde ve sigara dumanına maruz kalan çocuklarda beyin, sinir gelişiminde sorunlar olduğu ve daha çok ruhsal problem geliştiğine ait bulgular vardır. Sigara dumanına maruz kalan çocuğun yaşayacağı sağlık problemleri de bu tür problemlerin artışına neden olabilir. Ayrıca çevresel sigara kullanımı çocukda bu alışkanlık için yatkınlık oluşması da söz konusudur. 

Kanser Gelişimi 
Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda kanser gelişimine ait henüz kesin bilgi olmamakla birlikte, sigara içeriğinde özellikle akciğer kanseri gelişimine neden olan bir çok madde olması nedeniyle çocukların büyüme evrelerinde bu zararlı maddelere maruz kalmasının ileride bu çocuklarda da kanser gelişiminin daha yüksek olması beklenir. 

Diğerleri
Henüz çoğunu kanıtlamak için çalışmalar devam ediyor olsa da bir çok bulgu sigara dumanına maruz kalma çocukda bir çok daha sistemi ilgilendiren zararlı etkilere sahiptir. Bu zararlı etkileri arasında kalp-damar sağlığı, deri sağlığı, mide-barsak fonksiyonları, idrar yolları, hormonal fonksiyonlar üzerinde başta olmak üzere bir çok sistemde yavaş ilerleyen ve yıllarca sonra çıkabilecek olan hasara neden olabilir.

Buradasınız: Home Uncategorised Sigara ve Çocuklar