2Eğer alerjik çocuk bir çocuk alerji uzmanı tarafından iyi tedavi edilmiş ve izlenmiş ise büyüdüğünde O’ nu bekleyen bir risk hemen hemen yoktur. Ancak koruyucu önlemler alınmak şartıyla. Ama tedavi edilmeyen bir çocuk için gerçekten önemli komplikasyon ve hastalıklar vardır. Bu beklentide çocuğun sahip olduğu alerjik hastalık önemlidir.

Örneğin tedavi edilmemiş bir bebeklik egzeması bulguları bir süre sonra azalır ama bu çocuk için astım ve saman nezlesi çok yüksek oranda görülen erişkin hastalığıdır. Saman nezlesi olan bir çocuk için tedavi edilmediği takdirde % 70 oranında ortalam astım riski vardır. Astımlı çocuk için ise bu çok daha dramatikdir. Astım ilk 7 yaşta tanı konulmalı ve tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen astımlı bir çocuk için 7-10 yaşlarında azalan bulgular iyileşti diye yanlış hissedilebilir. Ancak ergenlikle birlikte astım bulguları daha ağır şeklide geriye döner. Hatta erişkindeki kronik bronşitli KOAH denilen solunum yetmezliğine giden hastaların çoğunun çocukluk çağında tedavi edilmemiş astım yada benzeri hastalık olduğu öner sürülmektedir.

Tabiî ki tedavi edişmiş bir alerjik hastalık bulgusu eğer çevresel risk faktörü varsa geriye dönebilir. Örneğin astımlı bir çocuk tedavi edilip bulgular kaybılmuş ama erişkin dönemde sigara içmeye başlamışsa astım tablosu geriye döner. Ancak daha önce bahsedilen (bkz Alerjik hastalıklardan korunma) koruyucu önlemler alınırsa astımlı bir çocuk 2002 yılı olimpiyat 1000 metre koşu şampiyonasında olduğu gibi başarılı bir sporcu da olabilir.

3

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com