Allerjik hastalıkların tedavisi mümkündür. Ancak belli kurallar dahilinde çocuğun allerjik hastalık açısından yönetimini planlarsanız mümkündür. Bir kere bu bağlamda aile ve çocuk alerji uzmanı arasında mutabakata sağlanmalıdır: Tedavide ilaç + çevresel önlemler + izlem aynı öneme sahiptir. Birisi tam olmadan diğeri tam etki sağlamaz. Bu nedenle bir eylem planı yapılmalı ve bu uygulanmalıdır. Bu eylem planında 4 temel prensip vardır:

1. Hasta bir çocuktur. Gelişen ve yenilenen bir organizmadır. Eğer hastalık bulguları bu 3 temel öğe ile planlanır ve bulgular belli bir süre baskılanırsa çocuk organizması bir anlamda direncini sağlayacak ve karşı koyabilecektir. Ancak bu süre çocuğa verilemez ve geçici antibiyotikler, öksürük şurupları, profosyonel olmadan astım ve alerji ilaçları yetrsiz süre ve kombinasyonlarda kullanılırsa hastalık daha şiddetlenecek ve geriye dönüşümsüz hale gelecektir.Örneğin astımın bu çocuklarda 7-8 yaşında geçtiği ve tedavi gerekmediği yanlıştır. Bu yaşa gelen çocukda bulgular silikleşir ve az az devam eden hastalık ergenlikte şiddetli bir şeklide ileri yaşlarda ise geriye dönüşümsüz şeklide tekrar çıkar.

2. Çevresel önlemler alınmalıdır. Sigara evde içilmemeli, reflü öenlemleri alınmalı, katkı maddelerinde uzak durulmalı, spor yapılmalı, obesite önlenmelidir.

3. Steroid (kortizon) fobisi kırılmalıdır. Alerji bir nevi mikrobik olmayan iltihaptır. Kortizonlu ilaçlar bir çocuk alerji uzmanı tarafından yazılmış ve seçilmiş ise bu iltihabı en iyi ve en etkin şeklide baskılayacak olan ilaçlardır. Bu konuda başkalarının değil çocuk alerji doktorunuzun önerilerine UYUNUZ. Asla çocuk alerji uzmanının önerdiği tarihten önce kesilmemelidir. Çocuğunuz bu şeklide kullanıldığı takdirde bu ilaçlardan zarar değil en büyük faydayı görecektir.

4. Düzenli aralıklarla 1-3 ayda bir çocuğunuzu kontrol edilmelidir. Hastalık bulgularının olmaması hastalığın yok olduğunu göstermez. Hastalık bulgularının kontrolü için en az 3 ay, tam şifa için en az 1 yıl bulgular görülmemelidir. Çocuğunuz belli aralarla kontrol edildikçe ilaçları ve çevresel kontrol ve disiplinin devamı sağlanmalıdır.

Bütün bunlar yapılırsa alerjik hastalığa sahip bir çocuğun tedavi edilememesi pek mümkün değildir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com