37Astım tedavisinde temel ajanlar inhale (nefes yolu ile) verilen ilaçlardır.

Çocuklarda bu tedavinin uygun kullanımı başarıyı belirler.

Erişkin hastalardaki gibi derin nefes alma manevrasını yapamayacak olan çocuklara inhale tedavi verebilmek amacı ile aracı cihazlar gerekir. Bu cihazlar ya bir aerokamera ya da bir nebülizatör olabilir. Bu cihazların çocukların kullanımına uygun olması ve ilacın uygun özelliklerde verilmesini sağlaması önemlidir. Sadece cihazın ve ilacın özellikleri değil kullanım tekniğinin de uygun olması tedavinin başarısını belirgin olarak etkiler. İnhale kullandığımız ilaçların başında kortikosteroidler (kortizon türevi ilaçlar) gelir. Bu grup ilaçlar ailelerde endişe yaratabilmektedir ancak astımın tanımında da yer aldığı gibi kronik yangısal özelliği ve bu yangının hava yolunda ortaya çıkaracağı değişikliklerin engellenmesinde en önemli ajanlar inhale steroidlerdir. Hava yoluna verilmeleri nedeni ile tüm vücuda emilimleri ve yan etki oluşturmaları nadirdir. Yangının baskılanmasına yardımcı diğer ilaçlar da tedaviye eklenebilmektedir. Bununla birlikte, yakınmaları olan hastalara bronşları genişletmek ve artmış olan yangıyı baskılamak için ek tedavi uygulanması gereklidir.

Ancak ilaç tedavisi her şey değildir. Mutlaka bu tedaviye;

Koruyucu çevresel önlemler
Gerekirse alerji aşısı kullanımı
Yakın izlem

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com