Çocuklarda astım tedavisinde kullanılan ilaçlar inhalasyon (havayı içine çekme) yoluyla kullanılır. Bu aşağıda açıklanacağı gibi bir ilacın nefes ile solunum yoluyla alınmasıdır. Çocuğun bu ilacı nefes yoluyla alması için el-ağız-cihaz uyumunu gerçekleştirmesi oldukça zordur. Bu zorluk bazen tedaviyi imkansız hale getiebilir. Bunu ortadan kaldırmak için özel cihazlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle çocukluk çağı astımda inhalasyon tedavisi ayrı ve çok önemli bir yere sahiptir. Her çocuğa yaş ve klinik durumuna uygun bir inhalasyon tedavi yöntemi ve cihazı seçilmelidir.

Astım tedavisinde nefes yoluyla kullanılan modern ilaçlar "inhalasyon cihazı" adı verilen özel cihazlarla uygulanır. Burada amaç kullanılan ilacın doğrudan hastalığın bulunduğu havayollarına, yani ilacın etkili olması istenilen bölgeye en etkin şekilde ulaştırılmasıdır. Ayrıca bu sayede ilacın sistemik emilimi yani kan dolaşımına geçmesi de en aza indirilir ve hasta ilaç yan etkilerinden korunmuş olur. Günümüzde bu amaçla geliştirilmiş değişik cihazlar vardır. Hekimin tedavi için doğru ilacı yazmış olması kadar, hastanın da yazılan ilacı doğru olarak uygulaması da etkin bir astım tedavisi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu cihazlar;

• Nebülizörler
• Hava hazneleri (Aerochamber ve benzeri ilaç hazneleri)
• Kuru toz inhalerler (Turbohaler, Diskus, Aerolyzer vb) dir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com