Basınçlı hava ile çalışan, sıvı haldeki ilacı buhar haline getirip solunum yollarına ulaşmasını sağlayan elektrikli cihazlardır.

İlaç ağızlık veya yüz maskesi ile uygulanır. Bu tedavi ile yüksek doz ilaç verilebildiği gibi astım krizinde tercih edilmektedir. Fakat devamlı yakınma gösteren, diğer ilaçlara etkin cevap alınamayan ve diğer tip ilaçları kullanamayan 4-5 yaş altı çocuklarda da kullanılabilir. Ancak ilaç seçiminde nasıl çocuğun yaşı, klinik durumu ve kullanılacak ilacın özellikleri hassasiyetle göz önüne alınıyorsa, bu ilacın kullanılacağı nebulizerin seçiminde de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Kullanılacak ilaç ne kadar etkin olursa olsun eğer ideal nebulizer seçilmemişse tedavi başarılı olmayacaktır. Her nebulizer nebulizerden beklenen ideal özellikleri taşımamaktadır. Hele günümüzde ticari kaygılar ve yüksek kar amacıyla medikal marketlerde çok fazla miktarda ucuz ve kalitesiz nebulizerler satılmaktadır. Hatta bu nebulizerlerin seçimi tecrübesiz satış elemanlarınca olmaktadır. Bu nedenle hekim çocuğa uygun ve ideal özellikte nebulizeri reçete etmeli ve hastaya kullanımı konusunda eğitimi sağlamalıdır. 

Bilhassa ağır astım atağı halinde, bebek veya küçük çocuklar da kullanılabilirler. Nebülizör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara nebüles adı verilmektedir.

Nebulizörün parçaları şunlardır:
• Solüsyon konulduğu nebulizör haznesi
• Ağızlık veya maskesi
• Elektrik kaynağı
• Bağlantı kanülü ( Bağlantı hortumu)
• Filtre

Nebulizör kullanırken şu sıra izlenmelidir:

1. Nebüles (sıvı ilaç) açılır ve ağızlık ya da yüz maskesinin altındaki ilaç haznesine boşaltılır. Ağızlık veya maske nebulizöre takılır.
2. Bağlantı kablosu ile nebulizör elektriğe bağlanır.
3. Hasta aletin karşısında rahat bir şekilde oturur. (Nebulizör tedavisi , hasta rahat oturma pozisyonunda uygulanmalıdır.)
4. Ağızlık dudağa alınarak veya maske yüze kapatılarak cihaz çalıştırılır.
5. Derin bir şekilde, ağızdan nefes alıp vermeye başlanır.
6. Alınan her nefes 1-2 saniye kadar tutulur(mümkünse).
7. Haznedeki ilaç 10-15 dakika bitirilir.
8. İlaç alımı bitince ağız çalkalanıp, yüz yıkanır.

Nebülizörün temizliği:

1. Nebulizörün temizliği haftada üç kez yapılmalıdır.
2. Maske veya ağızlık, ilaç haznesi ve bağlantı hortumunu birbirinden ayırın.
3. Parçaları ılık su ile yıkayın.
4. Bağlantı kanülünü tek olarak beş dakika çalıştırın
5. Hazneye ılık su koyarak beş dakika çalıştırın.
6. Parçaları kuruladıktan sonra tekrar birleştirerek, iç yüzeylerin de kurumasını sağlamak için nebülizörü birkaç dakika çalıştırın.
7. Cihazı bir sonraki kullanıma kadar kutusunda muhafaza edin.

Nebülizör Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar:

• En az 2,5 ml, En fazla 5 ml solüsyon konulmalıdır. İlaçlar %0.9’luk NaCl (SF) ile sulandırılmalıdır.
• İlaç alımı yemekten önce yapılmalıdır.
• Nebulizör tedavisi uyurken uygulanmamalıdır. Çünkü, uyurken verilen ilaç etkinliğini kaybetmektedir:
• Nebulizör kullanırken çocuğunuzun yanında bulunuz ve dozun tamamını aldığından emin olunuz.
• Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan kalan sıvı boşaltılmalıdır. Aksi takdirde ilaç kristalize olarak jetin kanallarını tıkayabilmektedir.
• Steroid nebülizasyonu sırasında gözlerin korunmasına dikkat edilmelidir.
• Boğazda oluşabilecek tahrişi ve öksürüğü önlemek amacı ile işlem sonrası ağız duru su ile çalkalanmalı, ayrıca hastanın yüzü yıkanmalıdır.
• Nebülizör Seti sadece tek hasta için kullanılmalıdır.
• Maske, hortum ve ilaç haznesi üç ayda bir değiştirilmelidir (Her gün kullanan hastalar için)
• Nebülizatör filtresi renk değişikliği olduğu zaman değiştirilmelidir.
• Çocuğunuza evde herhangi bir ilaç uygularken aşağıdaki kurallara bağlı kalmalısınız:

• Doğru nebulizer
• Doğru ilaç ve doz
• Doğru zamanlama
• Doğru yöntem

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com