Besine karşı ters yanıt, bir gıda maddesinde karşı beklenmeyen yanıt olarak tanımlanır. Bu beklenmeyen yanıt alerjik reaksiyonlara bağlı olabileceği gibi besin maddelerinin içindeki toksik (zehirli) maddelere, enfeksiyon ajanlarına ya da katkı maddelerine karşı ortaya çıkabilir. Ülkemizdeki sıklığı ile ilgili yeterince veri yoktur ancak ABD’de her üç aileden birinde bir kişide besin alerjisi olduğu, İngiltere’de ise erişkinlerinde %20’sinde olduğu rapor edilmektedir. 

Besin maddelerinin alerjik yanıt oluşabilmesi için alınan besin maddesinin gastrointestinal (sindirim) sistemde işlenmesi ve emilmesi gerekir. Bu yanıttan bizi koruyan birçok mekanizma vardır. Örneğin gastrointestinal sistemdeki enzimler tarafından besin maddelerinin parçalanması, bağırsakların gıdaları aşağı iten hareketi, bağırsak duvarının kaplayan mukus ve bağırsak duvarının kendisi koruyucu rol oynar. Bunlar dışında bağırsak duvarında bulunan savunma sistemi elemanı hücreler ve lenf dokusu emilen gıda maddelerindeki alerjenlerin ters yanıt oluşturmasını engellemek için çalışır. Yine vücudumuzun korunmasından sorumlu olan hücreler gıda maddelerini tanıyarak onlara ters yanıt oluşmasını engeller (immunolojik tolerans). Ancak besin maddelerinin içindeki proteinlerin yeterince işlenmeden alınması ya da savunma sistemindeki bir hatadan dolayı besinlere karşı ters yanıt (alerji) oluşabilir. Ve bu yanıt her ne kadar bağırsak duvarında başlasa da tüm vücutta değişiklikler yaratır.

En sık alerji yaratan besin maddeleri arasında inek sütü, yumurta, balık, midye, soya ve fıstık sayılabilir. Besin alerjilerinin bulguları tüm sistemlerde ortaya çıkabilir. Ciltte kurdeşen (ürtiker) benzeri döküntü ortaya çıkabilir ya da citte kuruluk, kaşıntı ve sulanma ile karakterize olan atopik dermatit görülebilir.

Gastrointestinal sistemde ise ağızda kaşıntı ve ödem ile kendini gösteren ağız alerjisi olabilir. Bunun daha ilerisinde, bağırsak duvarında değişiklikler, yağlı ishal, kabızlık ve büyüme geriliği ile ortaya çıkabilir. Gastrointestinal sistemden kanama olabilir. Bebeklerde kolik dediğimiz gaz sancıları ile kendini gösterebilir.

Solunum sistemindeki bulgular hem üst hem de alt solunum yolarını ilgilendirebilir. Besin maddesinin alımından sonra burun kaşıntısı, burunda akma ve hapşırma olabilir. Alt solunum yollarında ise astım bulguları ile ortaya çıkabilir. Anne sütü ile beslenme bu sıklığı azaltmada rol oynar. Besin alerjilerinin en ağır ortaya çıktığı tablo ise tüm organ sistemlerini tutabilen bulgular ile karakterize ve yaşamı tehdit edici anafilaksidir. Bu durumda tansiyon düşüklüğü, kalp atışında hızlanma, dolaşım bozukluğuna, cilt, gastrointestinal sistem ve solunum sistemi bulgularının tümü eşlik edebilir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com