Alerjik semptomlarla başvuran hastalarda alerjen duyarlılığı olup olmadığını anlamak için ciltte ve /veya kanda testler yapılır. Bu testler sonucunda hastanın alerjen duyarlılığı (ev tozu, polen, mantar küfü, hayvan tüyü vb) saptanmış ise hastanın semptomlarının alerjenle ilişkili olup olmadığı gözden geçirilir. Örneğin deri testinde ev tozu alerjisi saptanana bir hasta tozlu ve rutubetli ortamlarda yakınmalarının arttığını söylüyorsa ya da polen duyarlılığı saptanan bir hasta bahar aylarında yakınmalarının arttığını söylüyorsa bu hasta için aşı tedavisi yapılabilir. Ancak astım ve alerjik rinitli hastalarda aşı tedavisine başlamadan önce uygun ilaç tedavisi, çevresel korunma önlemleri yeterince uygulanmalı, eğer uygun doz, uygun süre ve uygun teknikle ilaç kullanımına rağmen hastanın yakınmaları devam ediyorsa aşı tedavisine başlamak uygundur. Arı sokması sonrası anafilaksi denilen şok tablosu geçirmiş olan hastalarda aşı tedavisine başlanması gereklidir. Son zamanlarda besin alerjisi ve egzemada da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, ciddi astımı olan hastalar alerji aşısını kullanmamalıdır

Alerji aşısı 5 yaşından küçük çocuklarda önerilmez. Ayrıca, kalp ve damar hastalığı olanlarda, hamilelerde, kanserli hastalarda, beta bloker ve ACE inhibitörü gibi kalp ve tansiyon ilaçları kullananlarda, kronik (müzmin) enfeksiyonu olanlarda, bağışıklık yetersizliği olanlarda, psikiyatrik bozukluğu olanlarda ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlarda aşı tedavisi kullanılmaz.
Arı alerjisi

Arı alerjisinde arı sokması (ülkemizde özellikle yaban arısı ve bal arısı sokmaları) sonrası yaşamı ciddi şekilde tehdit ve ölümle sonuçlanabilen anafilaksi (şok) tablosuna neden olabilmektedir. Arı sokması sonrası alerjik bünyeye sahip olan kişilerde saniyeler ve dakikalar için gelişebilen görülebilen bu durumu önleyebilmenin en etkili yöntemi alerji aşısıdır.


Alerjik rinit

Alerjik rinit burunda kaşıntı, hapşırık, akıntı, tıkanıklık ile ortaya çıkan ve hastanın yaşam kalitesini, günlük aktivitelerini ve uykusunu olumsuz yönde etkileyebilen bir hastalıktır. Hastalık hafif, orta-şiddetli formlarda olabilmektedir. Hafif rinitli olgularda yakınmalar daha az, günlük aktiviteler, uyku ve yaşam kalitesi etkilenmesi daha seyrektir. Orta-şiddetli rinitli hastalarda yakınmalar daha fazla, günlük aktiviteler, uyku ve yaşam kalitesi etkilenmesi daha sıktır. Hastaların bazılarında şikayetler ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görülmektedir. Bazılarında ise yakınmalar yıl boyu devam etmektedir. Tedavide başlangıçta kortizonlu burun spreyleri, alerji hap ya da şurupları aralıklı olarak kullanılmaktadır. Ancak, alerji deri ve/veya kan testlerinde alerjen duyarlılığı (polen, ev tozu, manta, evcil hayvan vb) saptanan hastalarda bu tedavilerin sık kullanımı gerekebilmekte ve bu durum hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve ilaçlara bağlı yan etki sıklığında artışa neden olmaktadır.
Uluslararası tedavi rehberleri özellikle ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan, sık ilaç tedavisi kullanımı gerekli olan ve orta-şiddetli riniti olan hastalara alerji aşı tedavisini önermektedir. Alerjik rinitli hastalarda polen (çimen, ağaç), ev tozu, küf mantarı ve hayvan tüyü alerjenlerine karşı aşı tedavisi yapılmaktadır. Aşı tedavisinde standardize edilmiş alerjen solüsyonları kullanılmaktadır.
Alerji aşısı uygulanan alerjik rinitli hastalarda burun (hapşırık, kaşıntı, akıntı, tıkanıklık) ve göz (kaşıntı, kızarıklık, akıntı, sulanma, yanma) semptomlarında belirgin düzelme ve ilaç kullanma gereksiniminde azalma görülmektedir. Ayrıca, alerji aşısı hastanın yaşam kalitesini artırmakta, alerjik rinitin astıma ilerlemesi engellenmekte ve yeni alerjen duyarlılığı gelişimi de önlenebilmektedir. Aşı tedavisi kesildikten yıllar sonra bile tedavinin olumlu etkisi devam etmektedir.

Astım

Astım yineleyen öksürük (özellikle geceleri görülen, egzersizle, sigara dumanıyla ortaya çıkan), hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma şeklinde kendini gösteren bir havayolu hastalığıdır. Bugün kullanılan ilaçlar ile hastalık semptomları ve kronik iltihabi durum kontrol altına alınabilmekte, ancak hastalığın altında yatan esas patolojilere etki etmemektedirler. Astımlı hastalarda(özellikle alerjik rinitleb birlikte olan) alerji aşısının etkili ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. Kapsamlı çalışmalarda aşı tedavisi uygulanan astımlı hastaların yakınmalarının anlamlı düzeyde kaybolduğu, astım ilaç kullanımının azaldığı ve alerjenleri neden olduğu havayolu duyarlılığının gerilediği gösterilmiştir.

 

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com