Alerji aşısının zararları var mıdır?

Alerji aşı tedavisi bir allerji uzmanı gözetiminde yapılırsa ortaya çıkabilecek olan yan etkiler veya riskler son derece azdır. Bu nedenle aşı uygulaması donanımlı sağlık kuruluşlarında allerji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır. İdame dozuna ulaşıldıktan sonra aşı uygulaması bir uzman hekimin sorumluluğu altında ve acil müdahale şartları var olan merkezlerde devam edilebilir. Beklenen riskler: aşı uygulanan bölgede kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, aşı ağızdan uygulanıyorsa; dilde, ağızda kaşıntı, şişlik, nadiren karın ağrısı, vücutta kaşıntı, döküntü, öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burunda kaşıntı, hapşırık, tansiyon düşmesi.


Allerji Aşısının Yararlar Nelerdir?

Aşı tedavisien az üç, ortalama beş yıl süreyle yapılmaktadır. Deri testleri ile saptanan ve hastanın yakınmaları ile uyumlu olan alerjene yönelik doğru dozlarda ve doğru şekilde uygulanan aşı tedavileri ortalama %80-90 oranında başarı sağlamaktadır. Aşının faydası yaklaşık bir yıl sonra başlar. Hastanın kullandığı ilaçlar aşı tedavisi ile birlikte kullanılabilir, hastanın yakınmaları azaldıkça hekim kontrolünde ilaçları azaltılıp kesilebilir.
Aşı tedavisi ile hastanın duyarlı olduğu alerjene karşı tolerans geliştirdiği gösterimiştir. Yani duyarlı olunan alerjenle karşılaşıldığında artık hastanın yakınmaları ortaya çıkamayacaktır. Arı alerjisi olanlarda arı sokması sonrası reaksiyon gelişememekte, astımlı ise öksürük nefa-es darlığı ya da hırıltılı solunum görülmemekte, alerjik rinitli olalarda hapşırık, kaşıntı, burun tıkanıklığı düzelmekte, besin alerjisi var ise alerjik besini yedikten sonra yakınmaları görülmemektedir. İlaveten, hastanın yaşam kalitesi yükselmekte, hastalığı için ilaç kullanım gereksinimi kaybolmakta ya da çok azalmakta, yeni alerjen duyarlılıklarının ortaya çıkması engellenmektedir.

Astımlı hastalarda alerji aşısının etkili ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. Kapsamlı çalışmalarda aşı tedavisi uygulanan astımlı hastaların yakınmalarının anlamlı düzeyde kaybolduğu, astım ilaç kullanımının azaldığı ve alerjenleri neden olduğu havayolu duyarlılığının gerilediği gösterilmiştir.
Alerji aşısı uygulanan alerjik rinitli hastalarda burun (hapşırık, kaşıntı, akıntı, tıkanıklık) ve göz (kaşıntı, kızarıklık, akıntı, sulanma, yanma) semptomlarında belirgin düzelme ve ilaç kullanma gereksiniminde azalma görülmektedir. Ayrıca, alerji aşısı hastanın yaşam kalitesini artırmakta, alerjik rinitin astıma ilerlemesi engellenmekte ve yeni alerjen duyarlılığı gelişimi de önlenebilmektedir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com