deri testiİlaç alımı sonrasında ortaya çıkan kurdeşen, döküntü, kaşıntı göz ve burun kaşıntı-akıntısı, nefes darlığı, öksürük, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı gibi bulgular ilaç alerjisi açısından uyarıcı olmalıdır. İlaç alerjisi varlığını araştırmak için alerji deri testi ve bazı ilaçlar için kanda alerji testi yapılabilir. 

İlaç reaksiyonuna neden olan ilacın belirlenebilmesi için özgül alerji testlerinin reaksiyondan sonraki 1 aydan sonra ve 6 aydan önce yapılması gerekir. Öncelikle deri üstü ve deri içi uygulamalar gerçekleştirilir. Ancak hastanın daha önceki allerji öyküsü hayati tehdit edici derecede fazla olmuşsa bu testlerin yapılması risk oluşturabilir. Bu durumda mevcut testler mümkünse kan tahlili ile yapılabilir (ilaç spesifik Ig E). Mevcut olan ilaçlar için ilaç uyarı testi alerjinin tanısında deri testlerinin negatif olması durumunda kullanılan duyarlılığı en yüksek olan testtir. İlaç reaksiyonundan en erken bir ay sonra uygulanabilir. Ancak, deri testleri ve ilaç uyarı testi uygulanırken ciddi reaksiyon gelişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve tüm testler deneyimli bir alerji uzmanı tarafından, gerektiğinde acil müdahalenin yapılabileceği şartlar sağlandıktan sonra uygulanmalıdır.

 

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com