Gastroözofageal reflü (GÖR), mide içeriğinin öğürme veya kusma olmaksızın özofagusa geri kaçışıdır (1). Larengofarengeal reflü (LFR) ise, gastroözofageal reflünün daha ileri bir aşamasıdır ve mide içeriğinin geri kaçışı, üst özofageal sfinkterin de üzerine erişecek şiddettedir (2).
Klinik olarak GÖR'ün tipik şekli, alt özofageal segmentte özofajitin neden olduğu retrosternal yanma ve regürjitasyon semptomları ile karakterlidir. Tipik semptomların ön planda olmadığı atipik GÖR klinik şekilleri ise, semptom veya bulguların ortaya çıktığı sistem ve organlara göre çeşitlilikler gösterir. Ekstraözofageal klinik tablolar, veya supraözofageal komplikasyonlar olarak da adlandırılan bu atipik hastalık şekillerinde larenks, farenks, oral kavite, burun, paranazal sinüsler ve akciğerlere ait semptom ve bulgulara rastlanabilir. GÖR'ün bu atipik şekillerinin oral kavite aftlarına, gingivitlere, diş çürüklerine ve diş şekil bozukluklarına, ülseratif oral mukoza lezyonlarına (3-5), kronik rinosinüzite, (6-8) asthmaya, (9,10) kronik interstisiyel akciğer hastalıklarına, (11) ve ani bebek ölümlerine (12) neden olabildiği bilinmektedir. Atipik klinik şekiller arasında geniş bir hasta grubunda görülen LFR'nin de kronik larenjit, (13-28) larenksin kontakt ülserleri (29) ve granülomları, (30-33) vokal fold nodülleri, (33,34) Reinke ödemi (33), subglottik stenoz, (35,36) larengotrakeal stenoz, (1,18,37) paroksismal larenks spazmları, (38) kronik öksürük, (15,18,23-25,32,39-44) globus farengeus, (18,45,46) larenks (18,47-50) ve hipofarenks (51) karsinomları gibi çeşitli Kulak-Burun-Boğaz (KBB) patolojileri ve semptomları ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar vardır. Bütün dünyada son dekat içinde gerek GÖR, gerekse LFR'nin önemine hekimlerin dikkati ve sık görülen bu toplum sağlığı problemi hakkındaki yayınların sayısı artmıştır (Şekil 1).

Şekil 1
İngilizce literatürdeki beşer yıllık aralıklara göre GÖR ve LFR anahtar kelimelerinin geçtiği yayın sayıları

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com