Tekrarlayan hışıltısı olan çocuk, hışıltının nedeni olabilecek hastalıklar araştırıldıktan ve çocuk için önemli olan risk faktörleri göz önüne alındıktan sonra tedavi ve izlem planı belirlenmelidir. Anne ve babada astım, çocukta egzema ve alerjik rinit öyküsü, soğuk algınlığının akciğerlere kadar ilerlemesi hışıltılı çocukta tedavi başlanması için önemli hususlardır. Astım için yüksek riskli olan bebek veya çocukta erken dönemde verilen inhalasyon (buharlaşma ile) tedavileri hastalığın seyrini etkileyebilir ve hastanın şikayetlerini azaltabilir. Hekimler sık tekrarlayan ve uzun süreli hışıltı atakları ile başvuran çocuklarda genellikle astım tedavisi başlarlar. Bu tedaviyi başlarken kullanılacak ilaçların ne amaçla verildiği, ne kadar süreyle kullanılacağı ve yan etkileri konusunda aileye bilgi verilmelidir. 

Hışıltılı çocuğa verilecek bu tedavi, çocukların şikayetlerinin sıklığı, şiddeti ve hastaneye başvuru sayısını azaltır, efor ile ortaya çıkan yakınmaları düzeltir ve ileri yaşlarda akciğer gelişiminde olabilecek olumsuz gelişmeleri de önlemeye yardımcı olur. Tıbbi tedavinin yanında kalabalık ve enfeksiyon riski olan ortamdan uzak durulması, sigara maruziyetinin önlenmesi, özellikle allerjen duyarlılığı olan çocuklarda allerjen maruziyetinin önlenmesi gibi çevresel önlemlerin alınması ve aile eğitiminin verilmesi hastaya verilen tedavi kadar gereklidir.

Tedavide ilaç seçiminde çocuğun hışıltı bulgularının ağırlığı, hastanın daha önce aldığı tedaviler ve bu tedaviye yanıtları, ailenin ilacı etkin kullanabilmesi ve uyumu önemlidir. Kısa dönem çocuğu rahatlatıcı ilaçlar ve uzun dönemde şikayetleri kontrol edici tedavi şekilleri vardır. Kullanılan ilaçların çoğu inhalasyon yolu ile verilmektedir. Bu şekilde ilaçlar; daha düşük dozda doğrudan havayolllarına ulaşmakta, hızlı iyi bir etki sağlamakta ve yan etkilerinin görülme olasılığını da azalmaktadır. Tüm vücuda yayılma ve diğer organlarımızı da etkileme olasılığı azalır, halk arasında yaygın olarak söylenildiğinin tersine inhale yolla verilen ilaçlar uygun dozlarda kullanıldığı zaman çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemez. Aksine çocuğumuzun daha kolay iyileşmesini sağlar, bağımlılık yapmaz.

Hışıltı yakınmaları ortadan kalksa da, ilaçları azaltma ya da bırakma kararı, asla hasta tarafından kendi kendine verilmemelidir. Hastalık geri dönüşlü bulgularla seyretse de; eksik tedavi havayollarındaki daralmanın kalıcı hale gelmesine ve ileri yaşlara daha düşük akciğer fonksiyonları ile ulaşmasına yol açabilir. Bu konuda doktora güvenilmeli ve ilaçların ne kadar süre ile kullanılması kararı çocuk allerji uzmanına bırakılmalıdır.

İnhalasyon yolu ile verilen ilaçlar; çocukluk çağında genellikle hazneler (chamber ) veya nebulizatör ile kullanılmaktadır. Gerektiğinde bazı astım ilaçları ağızdan veya damar yoluyla da verilebilmektedir. İlacın verilme yolu ile beraber ailenin tedavi şeklini uygun olarak kullanması, ilacın etkinliğini arttırır, hışıltı yakınmalarının sıklığı azaltır ve normal yaşam sürdürülmesine yardımcı olur. Hastanın ebeveynlerine tedavi eden uzman tarafından inhalasyonun şeklinin kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.

Çocuk ve ailenin tekrarlayan hışıltı atakları ile yaşamayı öğrenmesi, allerjenler, enfeksiyonlar, sigara ve hava kirliliği gibi çevresel olumsuz faktörlerden kaçınması gibi çevre kontrolünü sağlaması çocuğun izleminde fayda sağlayacak, ilaç gereksinimini de azaltacaktır. Yine semptomları azaltmak amaçlı her sene eylül – ekim aylarında grip aşısı yapılması uygun olur. Ayrıca ateş, koyu iltihaplı görünen balgam olmadıkça ve doktor tarafından lüzumlu görülmedikçe, antibiyotik kullanımı gereksizdir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com