Hışıltılı çocuk, bir yaşlarında başlayan genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonu ardından tekrarlayan hışıltıları olan hastalar için kullanılır. Erken yaşlarda, havayollarının daha dar ve akciğer kapasitesinin normalden az olmasından dolayı daha fazla rastlanır. Ayrıca doğumsal akciğer ve havayollarını etkileyen bozukluklar, erken doğuma bağlı akciğer hasarı ve kistik fibrozis gibi hastalık durumları da hışıltı olarak karşımıza çıkabilir. Herhangi bir nedenin yokluğunda, hışıltı genellikle 3 yaşından sonra yüzde 60’ndan fazla olguda kaybolur. Bu sebeple çocuklarda her hışıltı astım anlamına gelmez. Hışıltılı çocukların bir kısmı 5 yaşından sonra astımlı olarak devam eder veya astım 5 yaşından sonra hışıltı ve öksürük yakınmaları ile başlayabilir.

Astım, çocukluk çağında sık rastlanan, ataklar halinde seyreden, alerjik olan ve olmayan nedenlerle ortaya çıkan havayolu hastalığıdır. Hasta atak halinde değilse muayeneleri normaldir, astım semptomları başladığı zaman ise hışıltılı çocuklara benzer şikayetler ve doktor muayenesinde benzer klinik bulgular saptanır. Astımlı hastalarda gece-gündüz devam eden öksürük, hışıltı, solunum zorluğu ve balgam çıkarma gibi yakınmalar vardır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonları, ev tozu, polen, hayvan tüyü benzeri allerjenler, hava değişiklikleri, stres durumları, bazı ilaçlar astım hastalığını alevlendirebilir. Şikayetler ani veya sinsi başlayabilir, yıl boyu veya mevsimsel devam edebilir. Hastalar inhalasyon (buharlaşma yolu ile ) verilen ilaç tedavilerinden sonra rahatlar ancak bu hastalık durumu günlük aktivitelerini kısıtlayabilir, uyku kalitesini, okul başarısını ve aile yaşamını etkileyebilir.

Genel olarak, genetik yatkınlığı olan yani anne veya baba da astım, alerjik nezle gibi alerjik hastalık (atopi) öyküsü olan çocuklar astım olmaya daha yatkındır. Astım tanısında ayrıntılı bir öykü almak çok önemlidir. Bazı sorular özellikle sorulmalıdır. Eğer çocuğun enfeksiyon öyküsü olmadan ataklar halinde nefes darlığı ve hışıltı semptomları tekrar ediyorsa, koşma oynama gibi efor durumlarında hışıltısı artıyorsa, öksürük gece kötüleşiyorsa, alerjenler ve hava kirleticilerine maruz kalma sonrasında hışıltı, öksürük oluyorsa astımdan şüphelenilmelidir. Aynı zamanda geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu göğüse iniyor ve 15 günden fazla sürüyorsa, tüm bu şikayetler astım ilaçları ile rahatlıyorsa astım akla gelmelidir.

3 yaşından küçük çocuklarda hışıltı astımdan mı kaynaklanıyor karar vermek kolay değildir. Bu şekilde tekrarlayan hışıltısı olan hastalar çocuk allerji uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.. Uzun dönem izlemde çocuğun klinik durumu ortaya çıkacaktır. Ancak çocukta erken dönemde var olan bazı durumlar bize bu bebek veya çocuğun ilerde astımlı olarak izleneceğini düşündürebilir. Eğer çocukta atopik egzema, süt, yumurta, fıstık gibi gıdalara allerji, erken dönemde ev tozu ve polen gibi alerjenlere karşı duyarlılaşma, kan tetkiklerinde eosinofil denilen kan hücrelerinde yükseklik varsa astımın ortaya çıkma riski 5-9 kat artar. Bu sayılan özelliklerin varlığı olan çocuklar, çocuk allerji uzmanı tarafından izlenerek tedavisi düzenlenmelidir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com