Süt çocukluğu döneminde başlayan hışıltısı olan çocukların sadece yüzde 25-30’luk bir kısmında astım gelişir. Tekrarlayan hışıltısı olan çocukların hangisinde ileride astım gelişeceğini gösteren kesin bir kriter yoktur. Bu çocukların belirlenmesinde bazı araştırmalar yapılmış ve hışıltı atağı geçiren çocuklar hışıltının başlama yaşı, eşlik eden bulgular ve aile öyküsü ile beraber değerlendirilmiştir. Geç dönemde başlayan ve 6 yaşından sonra da devam eden hışıltısı olan çocukların daha fazla olasılıkla astıma dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bu çalışmaların sonucu ile risk faktörleri yüksek olan hastalarda astım gelişme olasılığının yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunun için kesin kriterler olmamakla beraber şu risk faktörleri önemlidir.

Ailede astım için genetik yatkınlık (anne veya babada astım öyküsü), erken çocukluk çağında bazı alerjenlere hassasiyet gelişmesi, sigara ve hava kirleticilerine maruz kalınması, özellikle anne ve babada alerjik hastalık olduğu durumlarda sezeryen doğum gerçekleşmesi, erkek cinsiyet önemli risk faktörleridir. Genel olarak kabul edilen görüş, doktorun tanımladığı egzema ve alerjik nezle, anne veya babada kesin tanımlanmış astım, soğuk algınlığı olmadan hışıltı ve kanda eosinofil denilen hücrelerde artışı bizi astıma dönüşümde uyarıcı olmalıdır. Bu pozitif risk faktörleri durumunda astım riski 5-9 kat artmaktadır. Bazı araştırmalarda üç yaşından önce ev tozu akarı, küf mantarı ve kedi-köpek tüyü allerjisi gelişen çocuklarda diğer faktörlerden daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir.

Konular

Hasan Yüksel - DoktorTakvimi.com